SANOFI & USB

By | април 30, 2014

SANOFI И USB СКЛЮЧВАТ ПАРТНЬОРСТВО ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ЛЕКАРСТВА

Водещата френска фармацевтична компания Sanofi и белгийската биофармацевтична фирма Union Chimique Belge (UCB) сключиха споразумение за научно и стратегическо сътрудничество, предаде информационният сайт „Pharmaceutical Business Review” (PBR).

Целта на сътрудничеството между Sanofi, която е на пето място сред фармацевтичните компании в света за 2013 г. с приходи от 33 млрд. евро, и белгийската компания е откриването и разработването на нови антивъзпалителни малки молекули, имащи потенциала да лекуват широк спектър от имунно-медиирани заболявания в сфери като гастроентерологията и артрита.

Изследователското подразделение на UCB – UCB NewMedicines – използва нов подход за идентифицирането на модулаторите с малки молекули в биологичните пътища, за които биологичните терапии, проведени парентално, се доказват като високоефективни при пациентите.

Според споразумението за партньорствоUCB, двете компании ще сформират нов екип учени, които ще обединят усилията си за идентифицирането на потенциални нови терапии. И двете фирми ще делят разходите и печалбите си поравно като част от сделката, а белгийската компания ще има право на предварителни плащания от Sanofi за доклинични и клинични разработки, които може да надхвърлят 100 млн. евро.

Президентът на UCB NewMedicines Исмаил Кола заяви, че неговата компания ще съчетае своите изследователски умения и иновации с опита, големите възможности и ресурсите на Sanofi. „Заедно ще можем да увеличим възможността да лекуваме болести, понастоящем лекувани с биологични агенти с малки молекули, и така да сме в полза на милиони хора, страдащи от жестоки заболявания”, каза още Кола.

На свой ред президентът за глобалните научни изследвания в Sanofi Елиас Зерхоуни изтъкна, че от имунно-медиирани заболявания страдат хора, семейства и общности, което засяга икономиките на цели държави, превръщайки тези недостатъчно разбирани болести в бреме за общественото здраве. „Обединявайки усилия с UCB ние ще посрещнем научните предизвикателства в имунологията и ще повишим шансовете за ускоряване на откриването и разработването на бъдещи терапи”, допълни Зерхоуни.

ФМ 2/2014