“Black sea Symposium for Young Scientists in Biomedicine” (BSYSB)

By | януари 14, 2015

ДАТА: 26 – 29 март 2015 г.

МЯСТО: Медицински университет ‘‘Проф д-р Параскев Стоянов‘‘ Варна 

Симпозиумът се организира съвместно от Студентски съвет при Медицински
университет Варна, Асоциация на студентите по медицина в България (АСМБ)
Варна, Асоциация на студентите по дентална медицина (АСДМ) и Асоциация на
студентите по фармация (АСФВ).

На настоящия симпозиум ще вземат участие утвърдени специалисти от страната и чужбина, докторанти, млади учени и студенти от медицинските специалности  като събитието ще бъде посетено от повече от 1000 души.
Като част от събитието ще бъде организиран форум между студентите от медицинските специалности и професионалисти от фармацевтичния бизнес на тема: „Придобиване на професионален опит по време на висшето обучение”.

ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ: http://bsysb.mu-varna.bg/