COSOPT iMulti / КОСОПТ айМулти

By | ноември 21, 2019

AТС код: S01ED51

Публикуваната кратка характеристика е със съкращения и е предназначена за медицински специалисти. Пълна информация за лекарството може да намерите на сайтовете на ИАЛ – www.bda.bg , EMA или на съответния притежател на разрешението за употреба.

Състав: Всеки ml съдържа 22,26 mg дорзоламидов хидрохдорид (dorzolamide hydrochloride), съответстващ на 20 mg дорзоламид и 6,83 mg тимололов малеат (timolol maleate), съответстващ на 5 mg тимолол. Една капка (около 0,03 ml) съдържа около 0,6 mg дорзоламид и 0,15 mg тимолол. Помощни вещества: Хидроксиетилцелулоза, Манитол, Натриев цитрат, Натриев хидроксид за корекция на рН, Вода за инжекции.

Показания: Показано е за лечение на повишено вътреочно налягане (ВОН) при пациенти с откритоъгълна глаукома или псевдоексфолиативна глаукома, когато монотерапията с локален бета-блокер не е достатъчна.

Дозировка и начин на приложение: Дозировката е 1 капка КОСОПТ айМулти в (конюнктивалния сак на) засегнатото(ите) око(очи) два пъти дневно. Ако се използва друго локално офталмологично средство, между приложението на КОСОПТ айМулти и това средство трябва да има интервал поне от 10 минути. Този лекарствен продукт е стерилен разтвор, който не съдържа консерванти. Ефикасността при педиатрични пациенти не е установена. Безопасността при педиатрични пациенти на възраст под 2 години не е установена.

Противопоказания: КОСОПТ айМулти е противопоказан при пациенти с: реактивни заболявания на дихателните пътища, включително бронхиална астма, анамнеза за бронхиална астма или тежка хронична обструктивна белодробна болест; синусова брадикардия, синдром на болния синусов възел, синоатриален блок, атриовентрикуларен блок втора или трета степен, който не се контролира с пейсмейкър, изявена сърдечна недостатъчност, кардиогенен шок; тежка бъбречна недостатъчност (CrCl < 30 ml/min) или хиперхлоремична ацидоза; свръхчувствителност към някое или и към двете активни вещества, или към някое от помощните вещества. Изброените по-горе противопоказания са за съставките и не са специфични за комбинацията.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Прочетете внимателно пълната характеристика на продукта.

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие: Прочетете внимателно пълната характеристика на продукта.

Фертилитет, бременност и кърмене: КОСОПТ айМулти не трябва да се прилага по време на бременност.  Ако се налага лечение с КОСОПТ айМулти, кърменето не се препоръчва.

Ефекти върху способността за шофиране н работа с машини: Не са провеждани проучвания. Възможните нежелани реакции като замъглено зрение могат да засегнат способността на някои пациенти да шофират и/или да работят с машини.

Опаковка: 10 ml разтвор в бяла бутилка от полиетилен с ниска плътност (LDPE) с бяла дюза от полиетилен с висока плътност (Novelia HDPE) и син силиконов вентил, както и с бяла капачка с винт от полиетилен с висока плътност (HDPL:). Опаковки от 1, 2 или 3 бутилка(и) (10 ml) в картонена кутия. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: Santen Oy, Финландия