OSANIT COLIC PILLULES / ОСАНИТ КОЛИК ПИЛУЛИ

By | ноември 29, 2019

Хомеопатичен лекарствен продукт

Състав: 10 g пилули съдържат: Chamomilla recutita D12 100 mg. 1 g са приблизително 120 пилули. Помощни вещества: Ксилитол, Хипромелоза

Показания: Хомеопатичен лекарствен продукт за облекчаване на колики и метеоризъм при кърмачета и деца на възраст над 2 седмици. Приложението на този хомеопатичен лекарствен продукт в описаните указания се основава изключително на хомеопатичен опит. Осанит колик пилули е показан при кърмачета и деца на възраст от 2 седмици до 12 години.

Дозировка и начин на приложение: Перорално приложение. Деца на възраст от 2 седмици до 2 години: 1 пилула 4 до 5 пъти дневно до втория ден, от третия ден нататък по 1 пилула 2 пъти дневно. Пилулите се поставят в устната лигавица между долната устна и венците. Деца от 2 до 6 години: При деца над 2 години, пилулите се поставят под езика до пълното им разтваряне. Обичайно се вземат 3 пилули 4 до 5 пъти дневно до втория ден, от третия ден нататък по 3 пилули 2 пъти дневно. Деца от 6 до 12 години: 5 пилули 4 до 5 пъти дневно до втория ден, от третия ден нататък по 5 пилули 2 пъти дневно. Да се намали честотата на приема след подобряване на симптомите. Деца на възраст от 2 седмици до 2 месеца: пилулите се прилагат единствено по лекарска препоръка. Поради това, че няма достатъчно данни, използването на този лекарствен продукт при деца на възраст под 2 седмици не се препоръчва.

Противопоказания: Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: В случай на неясни и тежки оплаквания, както и в случай на по-продължително боледуване, хомеопатичното лечение трябва да се назначи от лекар. В началото хомеопатичното лечение, съществуващите оплаквания могат временно да се влошат (първоначална реакция). Ако тази първоначална реакция е много силна или продължи по-дълго време, прекратете приема на лекарството до отслабването й. В случай, че лечение е необходимо и след това, лекарственият продукт може да продължи да се прилага в обичайната дозировка. Всяко по-продължително лечение с хомеопатичен лекарствен продукт трябва да се наблюдава от лекар, тъй като в случай на неправилно лечение могат да се появят нови оплаквания. При деца под 2-месечна възраст Осанит Колик Пилули трябва да се прилага само по лекарска препоръка. Поради това, че няма достатъчно данни, използването на лекарствения продукт при деца под 2 седмици не се препоръчва.

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие: Не са известни.

Фертилитет, бременност и кърмене: Осанит колик пилули е предназначен само за кърмачета и деца на възраст от 2 седмици до 12 години.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Осанит колик пилули не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

Опаковка: Бяла полипропиленова (PP) опаковка за пилули с бяла PP-капачка с дозатор за пилули. 7,5 g пилули в една опаковка.

Притежател на разрешението за употреба: Севекс Фарма ООД