VINPEX / ВИНПЕКС

By | април 23, 2019

AТС код: N06BX18

Публикуваната кратка характеристика е със съкращения и е предназначена за медицински специалисти. Пълна информация за лекарството може да намерите на сайтовете на ИАЛ – www.bda.bg , EMA или на съответния притежател на разрешението за употреба.

Състав: Всяка таблетка съдържа: Винпоцетин – 10 mg. Помощни вещества: 184,70 mg Лактоза монохидрат, Повидон, Кросповидон, Магнезиев стеарат.

Показания: Намаляване на симптомите на психично и неврологично нарушение, причинени от церебрална циркулаторна недостатъчност при пациенти в старческа възраст.

Дозировка и начин на приложение: Възрастни: 1 табл. (10 mg) три пъти дневно след хранене. Ефектът на това лекарство се проявява след около една седмица, а максималният ефект се проявява след около три месеца. Обикновено се понася добре, така че може да се приема за продължителен период от време. Няма симптоми на абстиненция при внезапно спиране приложението на винпоцетин. Хора в старческа възраст: Обикновено не се налага промяна на дозата при пациенти в старческа възраст. Не се налага промяна на дозата при пациенти с чернодробни или бъбречни нарушения. Ефикасността на ВИНПЕКС при деца и юноши все още не е проучена. Винпекс не се препоръчва при деца на възраст под 18 г.

Противопоказания: Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества. Лекарственият продукт не може да бъде използван по време на бременност и кърмене. Лекарственият продукт не може да бъде използван при деца и юноши. Лекарственият продукт не може да бъде използван след наскоро прекаран мозъчен кръвоизлив, както и в случай на вътречерепна хипертония.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: ВИНПЕКС може да повиши ефекта на органични нитрати, поради което трябва се използва с повишено внимание. Лекарствен продукт с органични нитрати трябва да се използва само под лекарско наблюдение. ВИНПЕКС трябва да се използва внимателно при пациенти със синдром на удължен QT интервал. При такива пациенти рискът от нарушение на сърдечния ритъм може да се повиши. Те трябва редовно да правят електрокардиографско изследване. ВИНПЕКС трябва да се прилага внимателно при пациенти, които се лекуват с антихипертензивни продукти или други лекарства, които могат да удължат QT интервала. Състоянието на тези пациенти трябва да бъде непрекъснато наблюдавано. ВИНПЕКС съдържа лактоза и пациенти с редки наследствени проблеми на галактозна непоносимост, Lapp лактазен дефицит или глюкозо-галактозна малабсорбция не трябва да го приемат.

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие: Винпоцетин трябва да се приема внимателно, тъй като може да взаимодейства с антихипертензивни, противоаритмични продукти, антикоагуланта и продукти, действащи върху централната нервна система. Винпоцетин може да засили ефекта на алфа Метилдопа. Едновременното използване на винпоцетин и алфа-Метилдопа изисква редовно измерване на кръвното налягане. Резултатите от клинични изпитвания показват, че приемът на винпоцетин с някои бета-адреноблокери, перорални антидиабетни продукти и диуретици не е съпроводен с взаимодействия.

Фертилитет, бременност и кърмене: ВИНПЕКС не трябва да се предписва на бременни и кърмещи жени..

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Ефектът на винпоцетин върху способността за шофиране и работа с машини не е определен. Той може да повлияе способността за шофиране и работа с машини. Да не се шофира и изпълняват рисковани задачи, докато не разберете какъв е ефектът на продукта.

Опаковка: Блистер от прозрачно PVC / алуминиево фолио, съдържащи 10, 25 или 30 таблетки. Картонената опаковка съдържа 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 80, 90 или 100 таблетки. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: UAB Aconitum, Литва